• SJM_200
  B01/ SJM-200 (Door Type)
 • SJM_R1
  B02/ SJM-R1 (Rack Conveyor Type 1 Tank)
 • SJM_R2
  B03/ SJM-R2 (Rack Conveyor Type 2 Tank)
 • SJM_F1
  B04/ SJM-F1 (Flight Conveyor Type 1 Wash Tank)
 • SJM_F1D
  B05/ SJM-F1D (Flight Conveyor Type 1 Wash Tank W/Dry)
 • SJM_F2
  B06/ SJM-F2 (Flight Conveyor Type 2 Wash Tank)
 • SJM_F2D
  B07/ SJM-F2D (Flight Conveyor Type 2 Wash Tank W/Dry)
 • SJM_F3
  B08/ SJM-F3 (Flight Conveyor Type 3 Wash Tank)